Vagharshapat/Վաղարշապատ Los códigos postales

Vagharshapat/Վաղարշապատ (Armenia) Los códigos postales (48 piezas). Vagharshapat/Վաղարշապատ Las coordenadas GPS: 40.161,44.297 .


Vagharshapat/Վաղարշապատ (48) Haga click en la primera letra de la ciudad:
A (13) B (1) D (2) G (3) H (3) J (2) K (1) L (1) M (4) N (1) P (2) S (1) T (5) V (9)